Zasady odbioru odpadów i akty prawne

Informujemy, że worki przeznaczone na odpady segregowane można pobrać w Przedsiębiorstwie Komunalnym „KOMAX” Sp. z o.o. Kęty ul. Mickiewicza 8, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 14:00 oraz w Urzędzie Gminy Kęty pok. 28 w godzinach pracy Urzędu.
Worki wydawane są bezpłatnie. 

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH GROMADZONYCH W ODPOWIEDNICH POJEMNIKACH/WORKACH 

1. SZKŁO – POJEMNIK/WOREK ZIELONY

 • nadają się do segregacji:
  • przede wszystkim opakowania szklane bezbarwne i kolorowe – np. słoiki, butelki, kufle, szklanki i inne pojemniki szklane;

Nie tłucz szkła przed wrzuceniem do pojemnika, zdejmuj plastikowe i metalowe nakręki

 •  nie nadają się do segregacji:
  • szkło płaskie, czyli szyby okienne i samochodowe, lustra, szkło zbrojone;
  • ceramika, porcelana, fajans np. kubki, talerze itp.;
  • pojemniki szklane zabrudzone farbami, olejami;
  • elementy cmentarne np. znicze, lampki;
  • żarówki i świetlówki, okulary.

2. PAPIER – POJEMNIK/WOREK NIEBIESKI

 •  nadają się do segregacji:
  • gazety, książki, katalogi, prospekty, foldery, zeszyty;
  • kartony i tektura oraz zrobione z nich opakowania;
 •  nie nadają się do segregacji:
  • tłusty i zabrudzony papier (np. papierowe opakowania po maśle, margarynie);
  • kalki, papier przebitkowy np. faktury, paragony;
  • odpady higieniczne (np. waciki, podpaski, pieluchy);
  • materiały budowlane takie jak: tapety, worki po gipsie czy cemencie itp.;
  • opakowania po środkach piorących z resztkami tych środków.

3. TWORZYWA SZTUCZNE, METALE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE – POJEMNIK/WOREK ŻÓŁY

 •  nadają się do segregacji:
  • butelki plastikowe po napojach (np. typu PET)
  • butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości;
  • plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, margarynach);
  • plastikowe i metalowe zakrętki;
  • folia i torebki z tworzyw sztucznych np. reklamówki, opakowania itp.;
  • puszki po napojach, konserwach;
  • butelki po wszelkich olejach np. spożywczych, samochodowych;
  • opakowania wielomateriałowe (np. opakowania typu tetra pak po mleku, napojach);
  • artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych np. wiadra, skrzynki itp.;
  • drobny złom żelazny, drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia).

Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do pojemnika/worka

 •  nie nadają się do segregacji:
  • styropian, tworzywa z pianki i ceramiki;
  • azbest, płytki ceramiczne, laminat, guma, gąbka, obuwie;
  • strzykawki, igły, artykuły medyczne, artykuły wykonane z połączenia tworzyw sztucznych z innymi materiałmi np. porcelaną, szkłem, tekstyliami.
DO POJEMNIKÓW/WORKÓW NA SEGREGOWANE ODPADY KOMUNALNE NALEŻY WRZUCAĆ OPAKOWANIA BEZ ZAWARTOŚCI !

4. ZUŻYTE OPONY Z POJAZDÓW OSOBOWYCH

 •  zużyte opony z samochodów osobowych, motorowerów, rowerów moża wystawiać obok pojemników/worków z odpadami posegregowanymi.

5. ODPADY ZIELONE – WOREK BRĄZOWY

 •  nadają się do segregacji:
  •  odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzące z pielęnacji ogrodu w tym: skoszona trawa, kwiaty, liście, kora drzew,  trociny, drobne gałęzie;
 •  nie nadają się do segregacji:
  •   odpady kuchenne (domowe odpady organiczne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego),
  •   spady z drzew (owoce).

W przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem oraz gdy nie mieszczą się w odpowiednich workach przeznaczonych na te odpady właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczać je do kompostowni zlokalizowanej przy Skłdowisku Odpadów Komunalnych w Kętach, ul. Kęckie Góry Północne.
Odbiór odpadów zielonych jest bezpłatny.

Kompostownia odpadów zielonych w Kętach, ul. Kęckie Góry Północne czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 13:00; w soboty w godz. 8:00 – 13:00 

ODPADY NIE PODLEGAJĄCE SEGREGACJI NALEŻY GROMADZIĆ W POJEMNIKACH PRZEZNACZONYCH NA ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE 

6. ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH SELEKTYWNIE ZBIERANYCH, ODBYWA SIĘ RÓWNIEŻ POZA OKRESOWĄ ZBIÓRKĄ W PUNKTACH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW:
Kęty, ul. Mickiewicza 8
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 14:00;
Kęty, ul. Kęckie Góry Północne
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 18:00.

Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMAX” Sp. z o.o. Kęty, ul. Mickiewicza 8:

 •  zużyte baterie i akumulatory;
 •  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 •  przeterminowane lekarstwa.

Stacja Segregacji przy Składowisku odpadów komunalnych w Kętach, ul. Kęckie Góry Północne:

 •  zużyte opony;
 •  meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 •  chemikalia (np. farby, lakiery, środki ochrony roślin);
 •  odpady budowlane i rozbiórkowe (np. odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany).

Transport tych odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Odbiór odpadów jest bezpłatny.

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej dostępności, personalizacji, obsługi kont użytkowników czy aby zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej dostępności, personalizacji, obsługi kont użytkowników czy aby zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.

Skip to content