Regulamin korzystania z kart rabatowych na Stacji Paliw

 1. Organizatorem programu rabatowego jest Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMAX” ul. Mickiewicza 8 w Kętach.
 2. Do skorzystania z programu konieczne jest każdorazowe posiadanie karty rabatowej przy tankowaniu paliwa na stacji P.K „KOMAX”.
 3. Karty rabatowe przyznawane są klientom, którzy w dniach od 15.03.2021 wykonają przegląd na stacji kontroli pojazdów należącej do P.K. „KOMAX” Sp. z o.o. mieszczącej się przy ul. Mickiewicza 8 w Kętach. Oraz wyrażą wolę skorzystania z programu rabatowego.
 4. Klient chcąc skorzystać z programu rabatowego podaje swoje imię i nazwisko i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Rabat będzie przysługiwał na okres jednego roku od dnia wykonania przeglądu okresowego.
 6. Warunkiem uruchomienia rabatu jest rejestracja karty rabatowej na stacji paliw.
 7. Karty rejestrowane będą na imię i nazwisko klienta wyrażającego wolę uczestniczenia w programie.
 8. Karta upoważnia do otrzymania rabatu w wysokości 5 groszy do każdego litra dowolnego paliwa zatankowanego na stacji paliw P.K. „KOMAX” Sp. z o.o.
 9. Karta jest własnością Spółki „KOMAX”.
 10. Karta nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową ani też nie zastępuje żadnej formy płatności.
 11. Karta upoważnia do rabatu wyłącznie okaziciela karty.
 12. Zagubienie lub uszkodzenie karty uniemożliwia otrzymanie rabatu. Duplikat nie będzie wydawany.
 13. Treść niniejszego Regulaminu oraz Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez PK KOMAX Sp. z o.o. dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.komax.pl.
 14. Udział Uczestnika w akcji promocyjnej oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania akcji promocyjnej.
 16. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu skorzystania z kart rabatowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne KOMAX Sp. z o.o. w Kętach, NIP:
549-000-13-56. REGON: 071007834., wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000049640 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z siedzibą ul. Mickiewicza 8,
32-650 Kęty, kontakt Tel. 33 845 27 70, e-mail: komax@komax.pl


Dane osobowe będą przetwarzane w celu skorzystania z programu rabatowego na podstawie zgody klienta – art.6 RODO ust.1 lit a. Dane będą przetwarzane w czasie trwania programu rabatowego tj. przez okres jednego roku od dnia wykonania przeglądu. Zgoda może być wycofana w każdym czasie bez wpływu na czynności w czasie, w którym była ważna. Jednak wycofanie zgody w czasie trwania programu wiąże się z rezygnacją z rabatu.

Szanujemy Twoją prywatność

Używamy plików cookie, aby zwiększyć komfort przeglądania strony, wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści oraz analizować nasz ruch. Klikając „Akceptuj wszystko”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.

Szanujemy Twoją prywatność

Używamy plików cookie, aby zwiększyć komfort przeglądania strony, wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści oraz analizować nasz ruch. Klikając „Akceptuj wszystko”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.

Skip to content