Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

PSZOK - Mickiewicza 8

Przeznaczony dla mieszkańców:
Kęt wraz z dzielnicą Podlesie!

Podstawowe informacje:

Godziny otwarcia:

RODZAJE PRZYJMOWANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH:

 • odpady segregowane – opakowania szklane, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal, papier
 • odpady zielone
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • przeterminowane lekarstwa
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • chemikalia (np. farby, lakiery, środki ochrony roślin)
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (np. odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany)
 • zużyte opony z pojazdów osobowych

 Transport tych odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Odbiór odpadów jest bezpłatny.

Mapa dojazdowa:

PSZOK - Kęckie Góry Północne

Przeznaczony dla mieszkańców:
Kęt, Bulowic, Bielan, Nowej Wsi, Łęk, Witkowic, Malca, Osieka i Głębowic!

Podstawowe informacje:

Godziny otwarcia:

RODZAJE PRZYJMOWANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH:

 • odpady segregowane – opakowania szklane, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal, papier
 • odpady zielone
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • przeterminowane lekarstwa
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • chemikalia (np. farby, lakiery, środki ochrony roślin)
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (np. odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany)
 • zużyte opony z pojazdów osobowych

 Transport tych odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Odbiór odpadów jest bezpłatny.

Mapa dojazdowa:

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej dostępności, personalizacji, obsługi kont użytkowników czy aby zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej dostępności, personalizacji, obsługi kont użytkowników czy aby zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.

Skip to content