Likwidacja Kasy zakładowej

Uprzejmie informujemy, że z dniem 27 grudnia 2013 roku ulegnie likwidacji Kasa zakładowa PK KOMAX Spółka z o.o. Decyzja ta została podyktowana względami ekonomicznymi. Z dniem 31 grudnia 2013 roku dotychczasowe rachunki bankowe, prowadzone w ING Bank Śląski Oddział w Kętach zostaną zamknięte, a książeczki opłat za mieszkanie tracą moc.
Od 1 października 2013 roku można dokonywać opłat czynszowych oraz wpłat zaliczki na koszty zarządu i świadczenia oraz na fundusz remontowy wspólnot na nowo otwarte rachunki bankowe w PEKAO SA Oddział w Kętach przy ul. Mickiewicza 6b.
Kasa w banku jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18.
Prowizja od wpłaty wynosi 1,30 zł.
Dla dokonania wpłaty wystarczy dyspozycja ustna złożona w kasie banku.
Istnieje również możliwość realizacji przelewów drogą elektroniczną.
Numer rachunku bankowego dla lokatorów, na który należy dokonywać opłat czynszowych:
03 1240 4142 1111 0010 5381 9528

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE - dzierżawa pojemnika

Informujemy, że od dnia 15 stycznia 2014 r. istnieje możliwość wydzierżawienia od P.K. KOMAX pojemnika na odpady o pojemności 120 litrów . Cena dzierżawy wynosi 5,00 zł o pojemnika w skali miesiąca. Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 33 845 3032.

Do wynajęcia

Na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego „KOMAX” Spółka z o.o. w Kętach pomieszczenie biurowe o powierzchni 15,9 m2 z miejscem parkingowym, niezależnym wejściem oraz możliwością wydzielenia dodatkowej powierzchni magazynowej.
Tel. do kontaktu: 33 845 27 70
w godzinach od 7:00 do 15:00.

OGŁOSZENIE

Z dniem 1 lipca 2013r. obowiązek odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przejmuje w całości Gmina Kęty. Umowy na odbiór odpadów zwarte przez Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMAX” Sp. z o. o. z właścicielami nieruchomości zamieszkałych, z dniem 01.07.2013 r., staną się bezprzedmiotowe tzn. wygasną automatycznie bez potrzeby ich wypowiadania.

Zużyty sprzęt RTV i AGD

Przypominamy mieszkańcom Gminy Kęty, że zużyty sprzęt RTV i AGD jest przyjmowany nieodpłatnie na terenie naszego Przedsiębiorstwa w każdy poniedziałek w godzinach od 7:00 do 15:00.

Subscribe to Przedsiębiorstwo Komunalne KOMAX Spółka z o.o. RSS