logo komax
Ułatwiony dostęp:
logo bip

Pozostałe usługi

Świadczymy również usługi w zakresie:
  1. Wywozu nieczystości płynnych pojazdem asenizacyjnym o pojemności 8,5 m3.
  2. Dostawy do klienta butli z gazem propan-butan do urzązeń gazowych oraz wózków widłowych.
  3. Wynajmu i obsługi toalet przenośnych (TOY-TOY). Posiadamy 5 toalet pojedynczych oraz jedną kabinę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.
  4. Dzierżawy pojemników na odpady komunalne o pojemnościach od 110 litrów do 7 m3. 
Kontakt:
tel. 33 845 30 32
kom. 603 804 345