logo komax
Ułatwiony dostęp:
logo bip

Utrzymanie czystości w gminie

Realizujemy zadania gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku poprzez: 
  1. Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy.
  2. Odbiór odpadów segregowanych od mieszkańców gminy (tworzywa sztuczne, papier, szkło, odpady zielone, wielkogabarytowe).
  3. Utrzymanie czystości ulic i chodników na terenie gminy.
  4. Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie Miasta Kęty.
Realizacja w/w zakresu jest wynikiem wygranych przetargów przez Spółkę KOMAX.

Biuro Obsługi Klienta
Kontakt:

tel. 33 845 30 32
kom. 603 804 345