logo komax
Ułatwiony dostęp:
logo bip

Odbiór i zagospodarowanie odpadów (składowisko)

Odpady komunalne zmieszane zbierane z terenów obsługiwanych gmin dostarczane są do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych  należącej do Agencji Komunalnej Spółka z o. o. w Brzeszczach.
Składowisko w Kętach posiada status instalacji regionalnej regionu zachodniego i przyjmuje do unieszkodliwiania tylko odpady o kodach określonych w pozwoleniu zintegrowanym (Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego). Są to między innymi odpady posegregacyjne, wielkogabarytowe, gruz oraz ustabilizowane odpady organiczne z mechaniczno-biologicznego przetwarzania.
Wszystkie odpady zielone przyjmowane są na kompostownię, posiadającą status regionalnej instalacji regionu zachodniego, zlokalizowaną obok składowiska odpadów przy ulicy Kęckie Góry Północne w Kętach (uruchomionej w 2013 r.). Proces kompostowania polega na tlenowym rozkładzie ułożonej w pryzmach masy rozdrobnionych odpadów pochodzenia roślinnego.
Odpady segregowane zbierane selektywnie są poddawane końcowej segregacji na stacji segregacji odpadów na terenie składowiska w Kętach. Tworzywa sztuczne segregowane są na linii sortowniczej (na której np. butelki plastikowe typu PET rozdzielane są wg kolorów: bezbarwne, niebieskie i zielone).Wysegregowane odpady prasowane są w belownicach w kostki.
Opakowania szklane segregowane są na odrębnej linii z dwoma przenośnikami taśmowymi, gdzie rozdziela się szkło bezbarwne i kolorowe do stalowych boksów.
Wysegregowane odpady na stacji segregacji sprzedawane są do zakładów przetwórstwa surowców wtórnych.

Realizacja w/w zakresu jest wynikiem wygranych przetargów przez Spółkę KOMAX.

SKŁADOWISKO ODPADÓW PRZY UL. KĘCKIE GÓRY PÓŁNOCNE PROWADZI SPRZEDAŻ NAWOZU ORGANICZNEGO ,, KOMPOMAX”   ( Ph 8,7 ± 0,3 )
ODBIÓR : TRANSPORT WŁASNY
 PRODUCENT NAWOZU: ,, KOMAX” SP. z o.o.
SPRZEDAŻ NAWOZU W 2020 ROKU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA
 
Kierownik Działu Gospodarki Odpadami: Jacek Knapik
tel. 33 845 27 70 do 71 wew. 30
kom. 603 350 600
e-mail: jknapik@komax.pl