logo komax
Ułatwiony dostęp:
logo bip

O nas


Przedsiębiorstwo Komunalne "Komax" Spółka z o. o. powstało 1 lipca 1992 roku w drodze przekształcenia z przedsiębiorstwa komunalnego PGKiM na mocy ustawy z dnia 13.07.1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
Trzon naszej działalności stanowią usługi komunalne związane z wywozem i unieszkodliwianiem odpadów na terenie gminy Kęty oraz gmin sąsiednich. Zajmujemy się również zarządzaniem nieruchomościami, świadczymy usługi pogrzebowe, oferujemy usługi diagnostyczne. Prowadzimy także działalność handlową w zakresie sprzedaży paliw, gazu oraz pojemników na odpady.
Aby poziom naszych usług spełniał Państwa oczekiwania zatrudniamy wysoce wykwalifikowaną kadrę pracowniczą która nieustannie podnosi swoją wiedzę i kwalifikacje.

Spółka Komax jest dobrze zorganizowana, nowocześnie wyposażona, posiada wysoką kulturę techniczną, co pozwala jej na skuteczne konkurowanie. Wypromowała swoją nazwę i znak firmowy, dzięki czemu jest firmą rozpoznawalną i dobrze postrzeganą na rynku.
Za swoje wyniki z działalności Spółka uzyskała tytuł „Geparda Biznesu” w 2010 roku, nadany przez redakcję Magazynu Przedsiębiorców „Europejska Firma” wśród 50 tysięcy badanych podmiotów gospodarczych. W bieżącym roku redakcja dziennika „Puls Biznesu” umieściła Spółkę wśród najbardziej dynamicznych polskich przedsiębiorstw i przyznała tytuł „Gazela Biznesu 2011”.

Gazela Biznesu 2011 

Firma:

Przedsiębiorstwo Komunalne "KOMAX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Adres siedziby:

Polska, woj. małopolskie, 32-650 Kęty, ul. Mickiewicza 8

KRS:

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000049640 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP:

549-000-13-56

REGON:

071007834

Kontakt:

tel.: (33) 845 27 70; (33) 845 27 71

e-mail: komax@komax.pl

www.komax.pl

Konto bankowe:

BANK PEKAO S.A. 09 1240 4748 1111 0000 4872 6339

Udziałowcy:

Gmina Kęty 100%

Rada Nadzorcza:

Maria Tolarczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Katarzyna Małacha-Kardasz – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zenon Harat –  Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki  (dwuosobowy):

 

Zbigniew Kanik – Prezes Zarządu Marcin Blok –  Członek Zarządu

Kapitał zakładowy:


Numer rejestrowy KOMAX BDO

2.754.000,00 zł


000013854